Uğur, evham, kuruntu, korku, ardından da batıcılık, falcılık, sihirbazlık, fincanlık, afsunculuk, üfürükçülük, nazar boncuğu, at nalı, muska, tılsım, manyetizma, ispiritizma, ipnotizma, horoskop, astroloji, zayiçeye bakma, avuç okuma, eski zaman iskambil kağıdı açma, ölülerle konuşma, ruhları çağırma, seans, ak büyü, kara büyü…Yapısı bozuk, temeli çürük ademoğlunu tarihin şafağından bu yana kıskıvrak bağlayan yıkıcı, kahredici bilgi araştırmalarının adlarıdır bunlar. Kuşkusuz sen de birkaçına kapıldın, belki de şu anda onların pençesindesin. Nedir kadını erkeği bu tutkulara çeken etkenler? Bilinemeyen geleceğin gizlerine dalabilme merağı, ruhlar dünyasını etkileme çabası, şeytana külahı ters giydirme uğraşı, düşmanın kuyusunu kazma hırsı.

Eski Babil�de imparatorun buyruğuyla sihirbazlar heybeye başka ülkelerin adları yazılı bir sürü ok atarlardı. Alicengiz oyunuyla okları karıştırır, birini çekerlerdi. Adı gelen ülkenin, kentin vay başına! Sihirbazların büyüsüyle, egemen kral ordularına fetih buyruğu verirdi. Talihi kesilen ülkenin fethi, her şeyin yağması, kızın kadının cariyeleştirilişi tanrıların onayı ve takdiri sayılırdı. Babil bu yolda kocaman bir egemenlik kurdu; ama sonunda battı gitti. Hezekiel peygamber bu sihirbazlığı şöyle açıklar: �Babil kralı yolların ayrıldığı yerde, yol ağzında fal açmaya durdu; okları karıştırdı, terafime sordu, karaciğere baktı� (21:21). Bunlar, sömürü fatihinin başvurduğu sihirbazlık oyunlarıydı. Egemen güçlerin falla, büyüyle, sirhibazlıkla eylemlere koyulması tümden olağan sayılıyor. Yıldız falcılığı bazı politikacıların uğraşlarından..

Tammuz, Finikiler�in Sumer�den, Babil�den aldığı güneş-bitki tanrısıydı. Eşi İştar�dı. Mısır�da bunlara Osiris ve İris dendi. Genç bir çoban olan Tammuz�u (Adonis) , bir yaban domuzu öldürdü. Karısı İştar derin yasa boğuldu, eşini kurtarma girişimi onu yer altına indirdi. Bu efsaneye uyarak, Temmuz ayında kadınlar biraraya gelir, yas tutar, çeşitli okalt oyunlarıyla Tammuz�u yeniden yaşatmaya çabalarlardı (Hezekıel 8:14). Birçok ülkeyi ve çağı kucaklayan gizemli dinlerden biri oldu bu; onun adına bir sürü astroloji ayini, sihirbazlık töresi düzenlendi. Okaltla baharda diriltilen Tammuz, yaşam ve ölüm gizinin betimleyicisi oldu. Bu inanç bir sürü batıcılığa, afsunculuğa analık etti. Onu iki sözle anlatmaya kalkarsak, çeşitli büyü ve sehir uğraşlarıyla, istenmeyen, korkuyla beliren bir durumu değiştirme, geleceği çizme, olayları etkileme çabası diyebiliriz. Bu sihir ve tılsım oyunlarının ana merkezi Babil�e Tanrı�nın yargılaması o çağda şöyle vurgulandı: �Yıldızları okuyanlar, yıldız falcıları, yeni ayın gelişinde kehanette bulunanlar kalksın da başına geleceklerden seni kurtarsın. Bak, onlar anıza dönüşecek, onları ateş yakacak. Canlarını alevlerden kurtaramayacaklar� (Yeşaya 47:12-15).

Kesenkes bilinsin kabul edilsin; telveyi okumaktan tut, mavi boncuk, muska, büyü türünden her çeşit uğraş ve girişime git, Tanrı tümünden iğrenir. Bu türden uygulamaların kökten şeytan esinlemesi olduğunu, bireyi mahva yıkıma götürdüğünü üstelemeyle anımsatır. Bunların bir tekine olsun tutsak edilmiş isen aydınlatılman, tehlikeli tuzaktan kurtulman buyrulur. Bu eylemlerin belirli durumlarda uyuşturucularla elele beraber gittiği de anımsatılmalı.

�Ben Gerçeğim� bildirisiyle her tür yalanı yalancılığı er-geç ezeceğini kanıtlayan İsa Mesih, �şeytanın derin gizleri� dediği (Vahiy 2:24), ateşle oynama serüvenlerine yaraşan karşılığı vereceğini belirtir. Mesih�e baş kaldıran, O�nun gerçeğine meydan okuyan her çaba ve uğraş tam karşılığını alacaktır. Horoskoptan kara büyücülüğe varıncaya dek her tür şarlatanlık..Kutsal Kitap�ta şu ilke vurgulanır: �Çünkü Tanrı kargaşalığın değil, esenliğin Tanrısı�dır…Her şey düzenli ve uyumlu olsun…Her yaptığınızı sevgiyle yapın� (I Korintoslular 14:33,40; 16:14).

Haberci Pavlos Efesos�ta Sevinç Getirici Haber�i yayıyordu. Hepsinin üzerine korku bastı ve Rab İsa Mesih�in adı yüceltildi. Büyücülük sanatının çöreklendiği merkezdi bu yer. İman edenlerin birçoğu gelip yaptıklarını açık açık söylüyor, her eylemi olduğu gibi bildiriyorlardı. Büyücülükle uğraşanlardan büyük bir topluluk elli bin parça gümüş değerindeki kitaplarını toplayıp herkesin gözü önünde yaktı (Habercilerin İşleri 19:18,19).

İnsan kardeş şeytanın kandırıcı oyununda, her tür tehlikenin kucağında. Akıl hastaneleri, psikoloji klinikleri bu karanlık oyunlara kapılanlarla dolu. İntiharlar da çaba. Tanrı�nın yargısı şudur: �Ev ilahları boş şeyler bildirdiler, falcılar yalan görmeler gördüler, hileli rüyalar anlattılar, boşuna avuntu veriyorlar. Bu nedenle, insanlar sürü gibi başıboş kalmış. Yoksulluk çekiyorlar; çünkü çoban yok� (Zekarya 10:2). Alicengiz oyunları yolunu şaşırmış ademoğluna hiçbir koşul altında esenlik-güvenlik getiremedi şimdiye dek. Bunlardan kesin özgürlük herkese verilen haktır. İnsanı seven göksel Baba yüceden gönderdiği Mesih�i yitik insana İyi Çoban olarak sunmakta (Yuhanna 10:11).